LOKALANPASSNING ELAFLEX

Hösten 2023 Hyresgästanpassade vi Elaflex AB nya kontor i Arninge, specialister på tankningsutrustning och säkra anslutningar för transport av farligt gods och känsliga vätskor.

Vi tillgänglighets anpassade  deras nya kontor med två toaletter, varav en RWC samt optimering av ytorna i kontorslandskapet med flera rum. 

Referens: Göran Jidell goran.jidell@elaflex.se