Fastighetsskötsel
Vi tar hand om skötseln och skapar trivsel för hyresgästerna

Regelbunden kontroll

Felanmälan

Beredskap och jouravtal

Tillsyn och skötsel, avtalsrondering enligt driftplan

Reparation och underhåll

Leda & planera

Driftplanering- och driftledning

Systematiskt brandskyddsarbete

övrig service

Mindre projekt och entreprenader

Serviceuppdrag till hyresgäster 

Utemiljö och trädgård

Trapphus och lokal städning 

Se referenser eller kontakta oss

Vill du ha hjälp eller frågor om vad vi kan erbjuda dig så finns vi tillgängliga via mejl och telefon.