Företagsflytt åt Start-Up

Hösten 2023 åtog vi oss uppdraget att hjälpa Start-Up, ett konsultbolag inom energi- och industribranschen med sin kontorsflytt i Sickla.

Projektet innebar koordinering med flyttfirma och IT-tekniker  samt framtagning av tidsplan, flödesschema och bygglovsansökan för flytt av fasadskylt.

Referens: Ronja Oldmar ronja.oldmar@start-up.se