Ekonomisk förvaltning
Vi tar hand om er ekonomi och skapar trygghet.

Bostadsrättsföreningar

Löpande bokföring
Lägenhetsförteckning och medlemsregister
Avgifter och hyror
Bokslut och årsredovisning
Övergång till K3 regelverket
Underhållsplan

Kommersiella och privata fastighetsbolag

Löpande bokföring
Avstämningar, analyser, skatter
Budgetering
Årsbokslut/Årsredovisning
Avtalshantering
Underhållsplan

Samfälligheter och vägföreningar

Löpande bokföring
Fakturahantering
Budgetering
Medlemsavgifter
Årsbokslut/Årsredovisning

Kontakta oss

Vi tar hand om er ekonomi och skapar trygghet