Teknisk förvaltning
Vi säkerhetsställer ägaransvaret och skapar trygghet

Fastighetsägaransvar

   Myndighetskrav 

  Statusrapport

  Brandskydd  

Underhållsplanering

Serviceavtal

Budget för drift- och underhållskostnader

Energiuppföljning- och analys

Nybyggnation

Garantibevakning

Projektledning (bas u och p)

Se referenser eller kontakta oss

Vill du ha hjälp eller frågor om vad vi kan erbjuda dig så finns vi tillgängliga via mejl och telefon.