Företagsflytt åt Start-Up

Hösten 2023 åtog vi oss uppdraget att hjälpa Start-Up, ett konsultbolag inom energi- och industribranschen med sin kontorsflytt i Sickla. Projektet innebar koordinering med flyttfirma och IT-tekniker  samt framtagning av tidsplan, flödesschema och bygglovsansökan för flytt av fasadskylt. Referens: Ronja Oldmar ronja.oldmar@start-up.se

LOKALANPASSNING ELAFLEX

Hösten 2023 Hyresgästanpassade vi Elaflex AB nya kontor i Arninge, specialister på tankningsutrustning och säkra anslutningar för transport av farligt gods och känsliga vätskor. Vi tillgänglighets anpassade  deras nya kontor med två toaletter, varav en RWC samt optimering av ytorna i kontorslandskapet med flera rum.  Referens: Göran Jidell goran.jidell@elaflex.se