EKONOMISK FÖRVALTNING

Nu startar vi upp ekonomisk förvaltning med inriktning mot bostadsrättsföreningar, Kommersiella och privata fastighetsbolag, samfälligheter och vägföreningar. Vi erbjuder hjälp vid övergång från K2 regelverket till K3 vilket innebär framtagning av en komponentindelad underhållsplan. Underhållsplanen är fastighetsägarens viktigaste styrdokument. Här får ni uppgifter om underhållskostnader, tidsplanering, ekonomiska kalkyler och åtgärdshistorik som är en viktig del […]